MDRNUPaySemakan dan pembayaran Cukai Pintu dan Ses Tanah secara atas talian.


Electronic Planning Permission (ePP)- ePP merupakan inisiatif Kerajaan untuk memperkasa proses kelulusan Pelan Pembangunan di Negeri Sabah.

- ePP adalah sistem elektronik untuk membantu anda memperolehi kebenaran merancang tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan.