No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1 Elmer Endra M.Sator 088-879033 Pegawai Eksekutif
2 Rayner Atin 088-897035 Penolong Jurutera
3 Juelber Albert 088-875544 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
4 Azlanny Paiman 088-879037 Penolong Pegawai Penguatkuasa